If you can't read Sinhala, get the fonts from here

Tuesday, 20 January 2009

Departure of King Rajasinghe (Sinhala poems)

මට ගිය සතියේ පරණ පොත් ටිකක් අදිනකොට හම්බවුනා මම කැමතිම කවි පංතියක්. මේ කවි පෙලේ රචකයා නම් මට හොයා ගන්න බැරි වුනා. ඒ වුනත් මේ දවස්වල හිතට වදින කවි පංතියක් හින්දාම මේක දාන්න හිතුවා. බලන්න කියවලා .........

සිරිවික්කම රා‍ජසිංහ රජුගේ වියෝගය

1. දෙදහස් වසක් සිට අප සතුව පැවතිය
නිදහස් කිරුළ අද සතුරන්ට අයිතිය

උදහස් කම නිසා සිය දනගෙ විමතිය
නිදහස් බව නසාගති සිහල ජාතිය

2. ඇහැලේපොළගෙ රැවටිලි බස් නොනිම්මේ
සිහලේ රදළවරු අදහාගෙන පෙම්මේ
තුමුලේ සිහල රද පෙළ වනසා දැම්මේ
සිහලේ වතුරදෝ!දැන් සිරිලක් අම්මේ

3. නීතිය මගෙ නොවේ එය දැනගත් නමුදු
බීතිය සිදු කළේ ඇහැලේ‍පොළ මැතිදු
ජාතිය රට සමය ඉන් සිහසුනද ඉ‍‍‍දු
පීතිය සිතින් පර සතුරන් වෙතම පිදු

4. අපායට බියෙන් මත්පැන් නොබිව් මට
උපායෙන් පොවා යළි මා ගෙන සතුට
පපා'දර සිටිය සුරතල් කුමරු සෙට
කපා දැමු බැවින් විය සතුරන්ට රට

5. නොකළෙමි කිසි දොසක් මගෙ සොහොයුරන් වෙත
දැරුවෙමි රටෙහි දියුණුව පිණිස නන් තැත
ඉවසමි මහත් දුක් ඉන් මේ ලෙසින් පත
සනසමි අහෝ! කෙලෙසින් ‍බොළද වෙන් කත


6. නෙක දුක් සැවොම වි‍‍දිමින් සොමි ගුණෙන් යුතා
විතරක් නොවන වැඩ සැදු මහ දනන් වෙතා
සිරිවික්කම නැමැති සුරතල් ඔබේ පුතා
අද දුක් විදින සිරකරුවෙකි අනේ! ඉතා

7. විහිදා දසත සරසත මිණි කිරණ රැසේ
දළදා මැදුර රන් කොත සමග නුඹ කුසේ
මහ දාගැබ් සිරස දිලි කොත් කැරළි රැසේ
පැහැදා පෙනේ තවමත් මට උතුරු දෙසේ

8. සවැනිය මුණි සදුගෙ සිරිපද මන කල්ල
ගිහිණිය සුමන ගිරි පෙරදිග සිරි දුල්ල
රමණිය අවර දෙස දිසි අත්තන ගල්ල
කැලණිය සහ පෙනේ තව තුරු පොල් නිල්ල

9. උපනෙමි ඔබගෙ කුස මෙලෙසින් පිරි රුසිරු
දැරුවෙමි කිරුළ විදිමින් සැම රජ ඉසුරු
සුරකිමි ඔ‍බගෙ දරු කැල බිදිමින් සතුරු
හැරයමි අද දුකින් ඔබ ලක් මවුණි ගරු

10. නොවහිම් යසස් දැරු සිරිලක් මෑණියනි
නමදිමි මහත් ගුණ ඔබ සිහිකර නිතිනි
රජකම් කලත් කලකම් පලදෙන බැවිනි

මෙතරම් දුකක් සිදුවිය මගෙ පෙර පවිනි

11. අහෝ! ගනදුරයි අද පෙරදිග මැණික
හො හෝ හඩ නැගෙයි හදවතෙහි ටික ටික
සහෝදර පිරිසගෙන් පැමිණි මේ දුක
කොහෝමත් විදිමි මම සතුටින් නිසැක

12.
විකුම් සිහල පරපුර සිහි තිබෙන තුරු
උතුම් රාජ ලේ ටික මගෙ සිදෙන තුරු
නෙතින් කදුලු නොහෙලමි දිවි ති‍බෙන තුරු
ඉතින් ආයුබෝවන් ලක් මවුණි ගරුPS: If you have troubles in reading sinhala fonts, click here
To download poem in jpeg format click the image here....

Thursday, 15 January 2009

Office.......

Hello everyone, although it is too late, let me wish you a happy and healthy new year because this is my 1st post for 2009. Well..... this year looks a little tough, I didn't have a rest for the last 2 weeks......

Last Monday, I went to Aluthgama, that is a town in the southern part of the country for some office work.......... Uh to be exact, to a new site......... And on the way back me and my friend, Harshana, stop at Beruvala beach and have some fun.......


(me and Harshana)

So this is going to be an interesting year............
Hope to face and enjoy it...............